26.2.2017. 12,30 hodin - ostatky v Dražovicích s večerním pochováváním basy

26.2.2017. 12,30 hodin - ostatky v Dražovicích s večerním pochováváním basy

Hasiči organizovali průvod masek v neděli, trochu bloudění, masky pěkné, ale bylo jich jen 20, občerstvení na obecním úřadě vynikající, počasí příjemné, mnoho doprovázejících diváků. Večerní zábava téměř bez lidí, a např. soubor Kateřinka byl na jiné kulturní akci.