23.12.2018.15:00 - koledy Bučovice

23.12.2018.15:00 - koledy Bučovice

Živý betlém se zpěvy a koledami v bučovickém kostele v režii učitelek a dětí ZŠ s proslovem pana faráře. Plný kostel. Museli jsme hrát jen lidové koledy.