12.12.2018, 17:30 - Česko zpívá koledy v Letonicích

12.12.2018, 17:30 - Česko zpívá koledy v Letonicích

Akce proběhla za hojné účasti občanů. Sborový zpěv byl skvělý. Muzikanti hráli jak o život. Dirigent Ota nepřehlédutelně udával tempo. Svařáček byl vynikající.