Naše akce a objednávka kapely

Neváhejte s objednávkou naší kapely. Většinou se stává, že si nás pořadatelé po naší produkci objednávají znovu, třeba na další rok. V dolní části této stránky vidíte plánované akce, neboli zadané termíny. Objednávejte na volné termíny. Děkujeme.

Platí zásada "čím dříve, tím lépe".  

Objednávka kapely

Zvolte soubor

Plán akcí

9.11.2019, 14:00 hodin - hrajeme seniorům v Dražovicích, zvukař

Jako vždy plno lidí a rušno, jelikož vystupovaly děti z MŠ, ZŠ a letos i žáci ze ZUŠ Bučovice. Byla i hudební skupina DuoYren a ukázka společenských tanců. Naše kapela a místní soubor Kateřinka nebyl tentokrát tolik vytížen. Doufáme, že se ale program účastníkům líbil. Možná, že jsme i my dobře...

19.10.2019, 14:00 - setkání seniorů v Milešovicích, zvukař

Pohostinnost příkladná, senioři byli neúnavní, kapela je očarovala - zpívali a tančili o 106. Museli jsme přes hodinu přidávat. Jedno z nejlepších vystoupení v tomto roce díky samotným účastníkům. Byla to paráda a rádi se vrátíme. 

1.10.2019, 15:00 - senioři v Brně-Vinohrady, zvukař

Senior klub je skutečně aktivním uskupením občanů Městské části Brno-Vinohrady. Bylo to již potřetí. Příjemná akce pod přísným dohledem účastníků v délce 3 hodinového hraní s malinkými přestávkami. Takže pro muzikanty a zpěváky to nebyla procházka růžovým sadem. Děláme to však rádi a doufáme,...

21.9.2019, 14:00 - výročí obce v Topolanech, zvukař

Z pohledu kapely pěkná akce, dobře nazvučeno a dobrý zpěv. Byli jsme v kompletním složení a s posilou (Jenda). Občané se museli usilovně modlit, jelikož bylo krásně slunečno. Byli sice dosti hluční, ale veselí. Tančit se jim moc nechtělo, až poslední hodinu se probudili. Těšíme se  na další...

25.8.2019, 09:00-krojované posvícení v Mašovicích

Počasí  (dusno pod mrakem) docela snesitelné, ale štreka to byla fakt dlouhá - od 09:00 do 17:00 hodin s malými přestávkami. Asi přes dvacet párů krojovaných stárků, bohaté občerstvení (museli jsme místrostarostce odmítnout závěrečnou večeři a spokojili jsme se s alko a nealko pivem). Na závěr...

17.8.2019, 09:00 - posvícení v Milíčovicích

Jako každý rok to byla příjemná akce, pěkné počasí, bohaté občerstvení a umělecký dojem příznivý. Překvapení na závěr bylo fakt neopakovatelné.  

30.6.2019, 14:00 - Hlubočany, koncert na návsi

Košaté stromy pěkně stínily, vítr byl příjemný, ale lítaly noty, pivo šmakovalo, hra i zpěv chválihodný, Karel bubnoval a dobře-poprvé i se zpěvy.

8.6.2019, 13:00 - Babské hody v Radosticích

Bylo to v Radosticích radostné, pěkné počasí, výborná nálada, "krojované baby" zpívaly dobře i lechtivé texty a nahlas. Dobré víno i párečky z udírny. Karel (bubeník) byl na svém místě. 

11.5.2019, 15:00 hodin - Hlubočany - setkání se spoluobčany, zvukař

Bylo to hraní příjemné, senioři se nemínili s námi nějak rozloučit. Museli jsme to prostě useknout. Dostali jsme další nabídku. Originální fotka s účastníky, což vymyslel pan starosta, byl pěkný nápad. A v případě, že dostané každý senior foto, bude to o to hezčí. Zařadili jsme několik novinek v...

24.3.2019, 12:00 - soukromá akce Dražovice

Jožka to rozjel ve velkém stylu. Opravdu vydařená párty. Ta ruka v sádře je našeho kapelníka. Omlouvám se mu, že se na obrázek celý nevešel. Proto je přidaný další obrázek, kde je v celé své kráse.

23.3.2019, 14:00 - hrajeme seniorům v Mouřínově, zvukař

Bylo to první vystoupení pro seniory v roce 2019. Zahráli a zazpívali jsme si s chutí s novým zvukovým technikem Radkem. Kapelník s levou rukou v sádře vše zvládl tou zbývající. Dokonce si zazpívala i naše čerstvá druhorodička Iveta.Také jsme zařadili nové písně. Prý se naše produkce líbila a přejí...

2.3. 2019, 12:00 - ostatky Černčín

Tentokrát byly ostatky s neúplnou kapelou (bez tuby), ale byly veselé a tradičně s více než 40-ti maskami. Pořadatelé ostatků by se měli chodit učit do Černčína. 

23.2.2019, 09:00 - ostatky Drysice

"Sbor dobrovolných hasičů Drysice děkuje všem, kteří se podíleli na ostatkovém veselí. Nejen naší skvělé kapele Sebranka ... "ano to je citát z facebooku organizátorů ostatků v Drysicích. Bylo hrozně zima, bylo to dlouhé, ale bylo to dobře organizované, veselé a pohostinné. 

31.12.2018, 16:30 - Silvestr v hotelu Voroněž, Brno

Hosté z Polska a Německa se dobře bavili, stůl muzikantů byl posílen rodinnými příslušníky, jídla a pití (i vlastního) nadbytek. Jako vždy - tradiční program (modní přehlídka s příběhem a polykač ohně s orientální tanečnicí). Bez zvukaře to ale nebylo ono. Dj  Dušan Mrázek byl se svou...

26.12.2018, 16:00 - koledy Vyškov

Živý betlém ve farské zahradě, slivovička, s Robertem a Martinem. Za 40 minut hotovo. 

25.12.2018, 15:30 - koledy Mouřínov

Tradice se udržuje. Živý Betlém, svařáček, pěkný program, hojná účast, muzikanti skvělí, ohňostroj nakonec. Pan starosta nás zve na setkání seniorů. 

23.12.2018.15:00 - koledy Bučovice

Živý betlém se zpěvy a koledami v bučovickém kostele v režii učitelek a dětí ZŠ s proslovem pana faráře. Plný kostel. Museli jsme hrát jen lidové koledy. 

22.12.2018, 16:00 - koledy Černčín

V Černčíně klasika, dobrá organizace, občerstvení, pěkný program s dobrým ozvučením. Účast snad všech občanů obce. Jako na ostatkách. A byla docela příjemná teplota.

12.12.2018, 17:30 - Česko zpívá koledy v Letonicích

Akce proběhla za hojné účasti občanů. Sborový zpěv byl skvělý. Muzikanti hráli jak o život. Dirigent Ota nepřehlédutelně udával tempo. Svařáček byl vynikající. 

9.12.2018, 15:00 - rozsvícení vánočního stromu v Dražovicích

Po stránce organizační dobře připravené, plno lidí, pěkně připravený program, občerstvení na úrovni, osvětlení i ozvučení kvalitní. Počasí vyšlo. 

2.12.2018, 15:00 - rozsvícení vánočního stromu v Habrovanech

  Rozsvěcování vánočního stromku bylo jiné v porovnání s Milonicemi. Program dětí, sladkosti, svařáček, čaj i párky v rohlíku zdarma, parádní ohňostroj a koledy v podání Sebranky. A nebyla taková zima.   

1.12.2018 - rozsvícení vánočního stromu v Milonicích

Rozsvícení vánočního stromku v Milonicích bylo velkolepé. Stánky (čaje, svařák, alkohol, perníky, buchty, klobásy, polévky a mnoho jiných dobrot), program dětí, Mikulášská nadílka, ohřívací ohně, krásný stromek, koledy a intrády od Sebranky.     

20.10.2018, 15:00 - senioři v Dražovicích

Za vytváření výborných podmínek ke zkoušení naší kapely se stalo tradicí naše vystoupení na besedě se seniory. Kromě dětí MŠ, ZŠ a ZUŠ se postaraly o příjemnou zábavu soubor Kateřinka a naše kapela. Hrálo a zpívalo se nám velmi dobře i díky výbornému nazvučení. Byla očividná spokojenost na všech...

29.9.2018, 16:00 - Bučovice - Hájek, padesátiny (3+2)

Hráli jsme od 16:00 do 23:00, stísněné prostory, ale zvykli jsme si. Druhá půle tradičně divočejší, dost se zpívaly táhlice. Veselo bylo jako na ostatkách, švédský stúl na zobání, pití neomezeně na baru. Bylo to fajn. Černčíňané to umí roztočit. Otovi muselo být pomoženo pořádným kablem.

27.9.2018, 14,00 - Klub seniorů - Brno - Vinohrady

Snad jsme klubu seniorů udělali radost. Asi ano, zpívali, tančili i s pojíznými křesly. Pěkně jsme si zazpívali a zahráli. Největší úspěch sklidily písně - Ta naše písnička česká a Vypichnutá se sólisty-trumpeťáky - Petrem a Milanem. Příští rok prý máme vystupovat opět. Uvidíme.

23.9.2018, 14:00 - senioři v Nesovicích

Pěkná akce, Jenda a sekce kapely Kozlaňáci nás posílili, vše fungovalo a senioři i tančili a zpívali. Občerstvení bylo vadatné a nálada byla dobrá. Za rok opět? Před rokem byla vichřice a letos jsme se minuli s vichřicí o 5 až 6 hodin. Zajímavé...

22.9.2018, 14:00 - senioři v Milešovicích

Vydařená akce, vše šlo jako na drátku, snad jsme se líbili i účastníkům - seniorům (starostovi jsme se líbili), výborná večeře, hráli jsme do 20:00 hodin. Aparatura si neodpočinula, jelikož zůstala na nedělní hraní v Nesovicích naložena v autě.

18.8.2018, 09,00 hodin - posvícení v Milíčovicích

Při 33 stupních to bylo náročné, ale, kupodivu, jsme to úspěšně zvládli. Milá mládež, která tradičně hlasivkami nešetřila, pohostinní lidé, asi 30 občerstvovacích stanic. Novinkou bylo trojí koupání v soukromých bazénech - většina bez plavek (ale v původních oblecích), což byl přinucen vyzkoušet i...

14.7.2018 - Rudíkov, narozeniny

Pěkná akce, bohaté pohoštění, příjemná atmosféra. Záskok za Petra (Jirka Holub) na úrovni, zpěv děvčata zvládla na výbornou (Jožka byl na neschopence) a nový POWERMIX nezklamal. No a doprava (řidič Jirka H.) super.   

30.6.2018 - tradiční Babské hody Slavkov

Počasí tak akorát, pochod městem k předání práva za burácení motorů veteránů, hororová jízda na traktorovém vleku, řízek, pivo, kofola, víno, cukroví u bazénu a poté na sále, nazvučení bez zvukaře, ale asi s pěti poradci - po dvou písních se to podařilo. Podle pořadatelů a asi 40-ti hostů výborný...

21.-24.6. Chorvatsko se Zámeckou kapelou ze Slavkova

Byly to pěkné 3 dny. Reprezentovali jsme město Slavkov u Brna na vysoké úrovni.  

17.6.2018-14:00-Černčín-SDH-výročí

Hráli jsme po slavnostní mši asi 3 hodiny k poslechu - polky, valčíky i modernu. Lidem se produkce prý moc líbila. Nám se hrálo také dobře. Jenda (náhodný cyklista z Němčan, který jel kolem) dostal trumpetu a s chutí si zahrál s námi.  

16.6.2018-14:00-Černčín-pochody

Mažoretky, hasiči a hasicí stroje předváděli se Sebrankou své umění. Byla to sláva 110 let SDH v Černčíně.  

29.4.2018, 14:00- taneční odpoledne Vyškov

Venku krásně, uvnitř v Besedním době příjemně, hráli jsme o 100 šest a lidé tancovali jako o závod. Byly i táhlice, které se líbily. 

26.4.2018, 18:00 hodin - Dražovice 100. výročí, 100 vysázených líp

Zahráli jsme po slově starostky a projevu dr. Ráji  státní hymnu, pochod a 3 orchestrální polky a valčíky. Účat občanů jako obvykle - menší, než-li si událost zasluhovala. S Martinem a Láďou (tenory) to bylo super. Pak jsme na zkušebně poklábosili v dobré náladě.

21.4.2018 - Hody Moravské Prusy

Krojované hody sv Jiří se skutečně vydařily. Bylo krásně teplo (asi 27 stupňů, účast skutečně velká, lidé velmi pohostinní a byli veselí. Hrálo nám to výborně.

18.2.23018, 14:00 - taneční odpoledne, Vyškov, Lu

Účast byla slušná, tančilo se jako o závod. Každé kapele se hraje dobře, pokud se tančí, děkuje potleskem a jásotem. Děkujeme. 

17.2.2018 - Ostatky v Nových Hvězdlicích

Tradice se udržuje, ale masek bylo pomálu. Je to městys a cítili jsme to v nohách. Od 10:00 do 16:00 hodin a pak ještě 1.5 hodiny v hospodě. 

11.2.2018 - Ostatky v Dražovicích

Bylo to i s kanonádou. Počasí skoro ideální, dost občanů na dovolené, masek málo, ale bylo veselo, hlavně na sále při pochovávání basy.

10.2.2018 - ostatky v Černčíně

Tradice se v Černčíně stále udržuje a spíše ještě rozvíjí. Hostitelé jsou fakt příkladní. Nemají konkurenci. 45 masek hovoří za vše. A počasí bylo přímo ideální-skoro jarní.

3.2.2018, 11:30 - ostatky Kloboučky

Pěkné počasí, dobrá organizace, poprvé s námi bubnoval Karel.

31.12.2017- Silvestr ve Voroněži

Pohodové hraní a zpívání. Nálada je očividná. Tělo bez hlavy patří Petrovi. Já se tam také nevešel. Jo, a Petr starší zrovna odběhl. Na spodní fotce je sólo. Fešák.

26.12.2017 - 15,00 živý Betlém - koledy ve Vyškově

Hráli jsme jako kvartet s Robertem a Martinem (Milan honil zajíce a Láďa měl návštěvu). Pěkné pásmo, živý betlém za řízení p. faráře Michala Pořízka.

25.12., 15,45 - koledy v Mouřínově

Dobrý svařáček, solidní hudební výkon, nádherný ohňostroj, valná účast.

23.12.2017, 15:45 - koledy Černčín

Hráli jsme jako kvartet, pohodička, sešla se se celá dědina, svařáček byl výborný.

13.12.2017,16,00 hodin-Letonice, Česko zpívá koledy

Bylo teplo a po svařáku ještě tepleji. Hráli jsme v triu, Jožka je tam jen jako duch (fotka z loňska, asi nikdo nefotografoval). Ota dirigoval. 

10.12.2017-rozsvícení vánočního stromku - Dražovice

Skvělý svařáček, dobrá organizace, slušná účast, sváteční nálada, ozvučení a dechový kvartet :).

3.12.2017-rozsvícení vánočního stromku - Habrovany

Cukroví, párky v rohlíku, svařák, slivovice, fernet, čaj.. Tak, tomu se říká pohostinnost. Program dětí, velký ohňostroj a dechová sekce kapely Sebranky s koledami a fanfárami.

25.11.2017-rozsvícení vánočního stromku - Dědice

Organizovaný průběh, svařák a medovina tekla proudem, zněly koledy v podání Sebranky - sváteční pohoda.

4.11.2017, 14,00 - hrajeme seniorům v Mouřínově

Po vystoupení MŠ jsme hráli, ale dlouho jsme seniory neuměli roztančit, ale nakonec se to povedlo. Občerstvení nadmíru, asi šedesátka seniorů měla výdrž až do konce. Jenda Patera, který pomáhal místo Jožky Poloučka si s námi dobře zahrál.  

29.10. 2017, 14,00 - hrajeme v Nesovicích

Výborné podmínky, obrovský sál, občerstvení na úrovní, menší účast, jelikož se asi lidé báli kvůli silnému větru vyjít ven. Bez zvukaře to vyšlo dobře. Výborně jsme si zahráli.

14.10.2017, 14,00 hodin-hrajeme seniorům v Dražovicích

Uspěšné vystoupení, ze všech stran nějak moc chvály. To asi ta kolaudace? Bylo fakt veselo. I po alkoholickém občerstvování to hrálo a zpívalo výborně.  

30. 9. 2017, 18,00 hodin - narozeniny ve Vícemilicích

Byla to klasika, hráli jsme z pytle a s půjčeným bicistou. Bylo veselo, pití a jídla jako na svatbě. 

29.9.2017, 14,00 hodin - hrajeme seniorům v Brně-VINOHRADY

Pěkné počasí, prý jsme se líbili. Před začátkem jsme zápasili s nežádoucími frekvencemi, ale vše dobře dopadlo. S Lumírem je to pohoda.

19.8.2017, 09,00 hodin-Posvícení v Milíčovicích

Ze začátku trochu pršelo, pozdějí se vyčasilo. Opět to byla paráda. Doprava s panem Králem byla luxusní. Hrozně pohostinní a milí lidé. Tradice žije. 

5.7.2017, 12,00 hodin-Výročí založení SDH Habrovany

Kapela Sebranka hrála celé odpoledne k poslechu vděčným posluchačům při jejich slavnosti. Začali jsme hymnou ČR při oficiálním zahájení, pokračovali jsme fanfárami při oceňování zasloužilých členů SDH a především jsme k dobré pohodě a za krásného počasí vyplnili písničkami přestávky mezi ukázkami...

24.6.2017- Babské hody Slavkov, hra po městě a večer zábava

Počasí přálo, pohoštění bohaté, trochu zmatků před začátkem, improvizace na sále trochu nadmíru, zvučení super, hudba - co jsme komu udělali?  Nálada byla odrazem.   

6.5.2017, 14,00 hodin-Habrovany, kulatiny

Bylo veselo, pití a jídla bohatě. Oslavenkyni jsme zahráli pěkné písničky. Slivovice a rum byly velmi oblíbenými nápoji.

25.4.2017, 17,00 hodin-kulatiny v Dražovicích

Krásně jsme si zahráli a zazpívali. Paní starostka měla nachystáno bohatě. Výborná nálada a i zpěv Kateřinky. 

22.4.2017- Hodový průvod v Moravských Prusích

Teplo nebylo jako loni, ale veselo bylo až moc. Zahráli a zazpívali jsme si, také jsme se najedli a napili. Nakonec sem tam i slunko vylezlo. 

11.3.2017, 12,00 hodin-Soukromá akce v Dražovicích

Bylo to fakt v pohodě. Oslavili jsme Jožku jak se patří. Pití, jídlo (divočák, srnčí, koláče) bylo vynikající a také jsme si udělali alkoholickou zkoušku.    Starý známý.mp3 (1734291) Ta naše písnička česká.mp3 (3158602) Vypichnutá.mp3 (5634986)

26.2.2017. 12,30 hodin - ostatky v Dražovicích s večerním pochováváním basy

Hasiči organizovali průvod masek v neděli, trochu bloudění, masky pěkné, ale bylo jich jen 20, občerstvení na obecním úřadě vynikající, počasí příjemné, mnoho doprovázejících diváků. Večerní zábava téměř bez lidí, a např. soubor Kateřinka byl na jiné kulturní akci.

25.2.2017,10,00 hodin - ostatky Černčín

Ostatkům v Černčíně vévodili mezi 40 až 50-ti maskami v masopustním průvodu novomanželé s nefalšovaným starostou, snubními prstýnky, svatebním pochodem a novomanželským políbením. Sranda až na půdu. Hasiči v Černčíně jsou každý rok nepřekonatelní.

18.2.2017, 11,30 hodin - ostatky Kloboučky

Parádní organizace, nálada, pohoštění a počasí. Hasiči v Kloboučkách to prostě umí.

31.12.2016,19,00 hodin - Silvestr ve Voroněži Brno

Tradičně zdařilá akce. Jsme pozvaní i na rok 2017. Mrkněte na video.  

14.12.2016, 17,00 hodin - Letonice, Česko zpívá koledy

Akce se uskutečnila podle plánu za hojného počtu občanů Letonic. Pěvecký výkon velmi dobrý a muzikanti za dirigování Oty Stránského prokázali kvalitu kapely Sebranka. 

26.11.2016, 19,00 hodin - Kateřinská krojovaná zábava v Nížkovicích

Vydařená zábava, místní ženy to umí roztočit. Hra, zpěv, ozvučení OK. 

1.10.2016-15,00 hodin - hrajeme seniorům v Dražovicích

Tradiční vysoká účast, pohostinnost, dobrá hra i zpěv, výborné nazvučení. Byl tam program dětí z MŠ a ZŠ a také ukázka společenských tanců

3.9.2016, 09,00 hodin - Hoštice-Heroltice, hrajeme SDH v průvodu a v kostele

Byla to rychlovka s půjčenými muzikanty, ale dopadlo to docela dobře. 

20.8.2016, 09,00 hodin - posvícení Milíčovice

Pěkné počasí, dobrá nálada, rozmanité a bohaté občerstvení, pohostinnost, vynikající doprava, pozvání na rok 2017. 

2.7.2016-17,00 hodin-soukromá akce Černčín

Celá kapela pohromadě (bez Lumíra). Zahráli jsme oslavencům. Aj slivovička byla.   

25.6.14,00 hodin - Olšany, svěcení kapličky, odpoledne se Sebrankou

Koncert na návsi od 14,00 do 18,00 hodin. Slunce pražilo, ale dobrá nálada s Lumírem (zvukařem) za zády (vlastně před námi) nám dodávala sílu, abychom vydržali. Pěkný program, solidní občerstvení a docela dobrý hudební a zpěvácký (jak jinak, že?) výkon. 

18.6.2016,13,00 hodin - Babské hody, Slavkov u Brna - po městě, večer zábava

Kdyby byla Morava jako je Slezko...zněla na náměstí před radnicí jako ústřední melodie při předávání práva starostou. Okružní jízda po městě za zpěvu a hudby. Večer zábava do 01,00 hodin. Pěkná zábava, nižší účast, pohoštění na úrovni, kvalitní produkce s dobře fungující aparaturou.  

1.5.2016, 10,00 hodin - Letonice na hřišti

Tradiční setkání občanů, občerstvení (pivo, kávový rum a klobása), velmi solidní hra v sedmi, pozvání na 2.9.2016.   

23.4.2016, 13,00 hodin - hody Moravské Prusy

Krojované hody - hezká akce. Mnoho aktivních občanů, pohostinnost, pořadatelská služba, koně, hasiči v dobové výstroji.Sebranka, myslíme, nezklamala a zahrála vše co se chtělo. Klidně se za rok vrátíme, a nejen na hody.     

24.3.2016, 16,00 hodin - soukromá akce Dražovice

Jožka starší (oslavenec) zařídil výborné maso z divočiny, dort, víno, rum a také skoro každý něco donesl. Pokecali jsme a zahráli jsme si. Vydařená akce na naší zkušebně. Ať žije Jožka!!!

19.3.2016, 15,00 hodin - hrajeme seniorům v Habrovanech

Vydařené odpoledne. Dobrá nálada, pestrý program, dobré občerstvení a hlavně výborná slivovice. 

13.2.2016, 10,00 hodin - ostatky Nové Hvězdlice, večer zábava

Po obci (od r. 2006 městys) jsme pochodovali s medvědem a maskami od 10,00 do 16,00 hodin. Na začátku trochu mrholilo, ale pak se obloha začala vyjasňovat a ke konci svítilo dokonce slunce. Pohostinní lidé, pěkné masky, dobře organizované. Večer zábava na pěkném sále od 08,00 do 02,20 hodin. Byla i...

7.2.2016, 12,00 hodin - ostatky Dražovice, večer zábava

Pěkné počasí, veselo, ale docela málo masek. Pohoštění na OÚ bylo super. Večerní zábava s pochováváním basy tradičně na úrovni. Snad se hra naší kapely také líbila.

6.2.2016, 12,00 hodin - ostatky Černčín

Černčané dodržují tradici. Opět 20 až 30 masek, pohostinnost, výborná nálada a navíc krásné počasí. 

30.1.2016, 10,00 hodin - ostatky Kloboučky, večer zábava

Hrát po dědině a pak do 02,00 hodin zábavu není lehká věc. 5 muzikantů absolvovalo obojí. Krásné počasí bylo velkou výhodou. Posila trumpeťáka na zábavu přišla vhod. Ještě, že byla asi 2,5 hodiny přestávka před zábavou. Vše bylo výborně místními hasiči organizováno, Rádi se na požádání příští rok...

31.12.2015 - Silvestr v Brně - hotel VORONĚŽ

Zase nás po roce organizátoři pozvali, asi jsme fakt "dobří". Nebo spíše levní? Dobrá organizace, jídlo a pití formou švédských stolů, stůl pro kapelu, výborně to hrálo a zpívalo. Prostě pohodička. 

21.11.2015, 20.00 - Babské hody v Prace

Zdařilá akce, bylo veselo, baby byly v krojích, měly také několik tanečních vystoupení, a náš kapelník měl úspěch i jako DJ. Aparatura i bez zvukaře nezlobila.  

24.10.2015, 14,30 hodin - beseda se seniory v Dražovicích

Pěkná akce, dobrá hra i výborný zpěv, aparatura v pořádku, spokojenost. Navštívila nás i Iveta s rodinou. Hráli jsme i Yesterday.

15.9.2015 od 19,00 hod. - Libušino údolí, BIG BEN

Důstojnický večírek a premiéra ve trojce s jednoduchou aparaturou. Výborná kulturní vložka - spokojenost.  

16.8.2015, 13,30 hodin - Malá Losenice, sraz rodáků

Výročí založení SDH a sjezd rodáků v Malé Losenici bylo významnou akcí okresního formátu. Podle odhadu asi 300 až 400 lidí, státní hymna, divadelní hra, projevy a hraní k poslechu a tanci. O jednu hodinu prodloužená produkce kapely na žádost starosty. Spokojenost po všech stránkách. Snad jen ten...

15.8.2015, 9,30 hodin - Milíčovice, posvícení, průvod po obci

Samá pěkná děvčata, jejich maminky a tety. Skoro v každém domě pohoštění. Plno jídla a pití. Malá obec a velmi dobří a veselí lidé. Linda velela s přehledem. 

2.8.2015, 15,00 hodin - beseda se seniory v Nemoticích

Trochu nás poškádlily malé přeháňky,ale nakonec to vyšlo.Iveta Červinková zaskočila za Marcelu Frankovou. Příjemné obecenstvo, Vláďa Vrána vyplnil svým vystoupením přestavku v době naší večeře.  

20.6.2015, 13,30 hodin - Babské hody, Slavkov u Brna - po městě a večer zábava

Počasí tak akorát, pěkná hra po městě, večerní zábava bez problémů - pěkně to zpívalo i hrálo.  

4.6.2015, 17,00 - koncert na náměstí ve Vyškově

Pěkné počasí, hráli jsme 15 písní, dost lidí, prodej piva, problémy s aparaturou (mikrofony na harmoniku). 

16.5.2015, 15,00 hodin - Moravské Prusy, beseda se seniory

Hráli jsme na menší aparatuře, bez zvukaře, pohoštění na úrovni. 

18.4.2015, 12,00 hodin - soukromá akce Dražovice

Akce proběhla úspěšně, divočák (resp. pes a jezevec) byl vynikající, oskeruša a jiné nápoje taktéž. Maruška vše s přehledem zařídila. Jožka se v organizaci osvědčil.Dokonce jsme si pořádně zahráli.   

21.3.2015, 16,00 hodin - hrajeme seniorům v Habrovanech

Pestrý program. Dětičky z MŠ (přehrávání z PC na naší aparatuře), děti ze ZŠ, pan Horský z Brna (herec a písničkář), mluvčí PČR z Vyškova a také Sebranka. Ze začátku to byly nervy, zda tu aparaturu (bez zvukaře) zvládnu, ale dopadlo to.V nejlepším jsme na povel kolem 20,00 museli skonči. Akustika...

1 | 2 >>